© Kontoret for Sygehusberedskabet i Storkøbenhavn september 2016.
Indhold:
Forord
Basissortiment på alle skadestuer/akutmodtagelser
Sortiment i specialdepoterne på Rigshospitalet og Århus Hospital og i suppleringslagre i hver region
Anvendelse af "ikke-registreret specialitet"
Leverandører af ikke registrerede præparater og medicinsk udstyr
 Antidotoversigt
 Anvendelsesforskrift
Kolofon
Opdaterings log
Hele Antidoter i printervenlig udgave.